ICM Logo Matthias Tomczak


Aquesta pàgina proporciona l'accés a la versió descarregable del llibre L'Oceanografia Regional: una Introducció de Matthias Tomczak i J Stuart Godfrey. Es pot encarregar una versió de la segona edició en tapa blanda o tapa dura publicada per Daya Publishing House, Delhi, a través de llibreries o directament a l'editorial.

Oceanografía Regional: Una Introducció Tomczak, Matthias & J Stuart Godfrey: Regional Oceanography: an Introduction 2nd edn (2003), xi+390p., figs., tabls., ind., 25 cm. ISBN: 8170353068 (hardcover, US$89.95), 8170353076 (paperback, US$29.95).

La versió impressa de Daya Publishing House és en blanc i negre. Una versió en color en línia s'ofereix aquí per desacrregar-la lliurament en format pdf.* Verifiqui l'històric de les versions abans de la descàrrega i verifiqui quins capítols s'han actualitzat.


Com a guia per a la descàrrega, a continuació té una llista amb els continguts inclosos en el caítol Títol i Prefaci

Capítols 1 - 5: Introducció i principis generals (geostrofia, Capa d'Ekman, balanç de Sverdrup)
Capítols 6 - 7: Oceanografia de l'Antàrtida i de l'Àrtic
Capítols 8 - 10: Oceà Pacífic
Capítols 11 - 13: Oceà Índic
Capítols 14 - 16: Oceà Atlàntic
Capítols 17: Aspectes avançats de l'oceanografia regional
Capítols 18 - 20: L'oceà i el clima
una sòla cara doble cara
pàgines dreta pàgines esquerra
Títol i Prefaci
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Capítol 10
Capítol 11
Capítol 12
Capítol 13
Capítol 14
Capítol 15
Capítol 16
Capítol 17
Capítol 18
Capítol 19
Capítol 20
Referències
Glossari
Índex
Títol i Prefaci
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Capítol 10
Capítol 11
Capítol 12
Capítol 13
Capítol 14
Capítol 15
Capítol 16
Capítol 17
Capítol 18
Capítol 19
Capítol 20
Referències
Glossari
Índex
Títol i Prefaci
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Capítol 10
Capítol 11
Capítol 12
Capítol 13
Capítol 14
Capítol 15
Capítol 16
Capítol 17
Capítol 18
Capítol 19
Capítol 20
Referències
Glossari
Índex

Afí de preservar el medi ambient li recomano imprimir el llibre a doble cara. Aquesta pàgina li permet triar la versió per facilitar-ho:

Les figures tenen una ressolució de 600 bpi. Com a resultat la majoria dels fitxers tenen entre 1 - 3 Mb range. Aquesta ressolució té dos ventatges:

  1. El text i les figure poden ser augmentades en la pantalla sense pèrdua de qualitat, la qual cosa fa que es puguin fer servir les il·lustracions per a projectar a classe.
  2. En la majoria de les situacions la qualitat d'impressió del llibre està limitada per la ressolució de la impressora. Les impressores color li produiràn una sortida molt propera a la qualitat real del llibre imprés.

Cada capítol s'ha de descarregar per separat. La paginació és continua amb cada capítol començant per una pàgina senar de forma que por imprimir els capítols individualment.