ICM Logo Matthias Tomczak


Oceanografia Regional: una Introducció

Oceanografia Regional: una Introducció és un llibre de text adequat per un curs avançat de pregrau o per a introduir als estudiants graduats en el més essencial de l'oceanografia. La primera edició va ser publicada per Pergamon Press. La segona edició es va publicar per Daya Publishing House, Delhi. Es pot comandar a través de llibreries o a la mateixa editorial; la referència és:

Tomczak, Matthias & J Stuart Godfrey: Regional Oceanography: an Introduction 2nd edn (2003), xi+390p., figs., tabls., ind., 25 cm
ISBN: 8170353068 (hardcover, US$89.95), 8170353076 (paperback, US$29.95).

Una versió en colors del llibre es pot descarregar lliurament en format pdf. La versió pdf fa servir el mateix text que la versió impressa però inclou les figures en color. Les figures en color no queden bé en blanc i negre; si es vol tenir una versió en blanc in negre s'ha d'obtenir a través d'una llibreria o a Daya Publishing House

Descarregui la versió en pdf aquí.